Första hjälpen

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen erbjuder utbildning i Första hjälpen. Första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp.

Innehåll

Utbildningens viktigaste mål är att livräddaren gör något överhuvudtaget samt att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa. Under utbildningen får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, besluta om att påbörja hjärt- och lungräddning enligt gällande riktlinjer, både med och utan hjärtstartare. Du får också en inblick i hur du snabbt kan hjälpa en person i din närhet som drabbas av olycka eller sjukdomsfall. Under utbildningen ingår mycket praktisk träning. Läs mer om utbildningen på HLR-rådets hemsida, se länk under relaterad information.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till den breda allmänheten. Kunskapen är lika användbar i yrkeslivet såväl som privat. Utbildningens innehåll kan till viss mån skräddarsys efter kundens behov och de risker som finns på en arbetsplats.

Plats

På någon av Räddningstjänstens brandstationer eller på er arbetsplats.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

10 personer.

Tidsåtgång

Fyra timmar (3,5 timmar effektiv tid + 30 minuter rast). Varav cirka 140 minuter första hjälpen och 70 minuter HLR.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Utbildningen bör repeteras vartannat år.

Kostnad

Se aktuell prislista under relaterad information.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning, se kontaktinformationen på sidan.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ansvarig Härnösand
Pär Nyberg
e-post: par.nyberg@hka.se

Ansvarig Sollefteå
Jonas Kårén
e-post: jonas.karen@hka.se

Ansvarig Kramfors
Andreas Hägg
e-post: andreas.hagg@hka.se