Processledare/Samordnare suicid

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är eniga om att det råder ett behov av insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid som har bidragit till att det bildats ett nationellt projekt.

Kramfors är en del av den nationella satsningen

Suicid benämns idag som ett folkhälsoproblem som inte har några geografiska skillnader. Kramfors kommun är därför inget undantag. Under åren 2020–2022 deltar Kramfors kommun tillsammans med länets övriga kommuner, i ett länsövergripande projekt inom suicidprevention som genomförs på regional nivå av Region Västernorrland. Fokus är på utbildning av personal. Under 2021-2022 fördelas resurser ut till kommunerna för att ge möjlighet att personellt kunna stötta upp och få fart i detta arbete. Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har tillsammans med Kramfors kommun inrättat en ny tjänst som processledare och samordnare för suicidprevention. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskap om hur man kan rädda liv har inga avgränsningar, det är kunskap som är till för alla

Syftet men denna tjänst är att sprida kunskap om psykisk hälsa, ohälsa och suicid och samordna kunskapshöjande utbildningar inom Kramfors kommun som kan förebygga psykisk ohälsa och suicid.

För att få vägledning om hur du eller er verksamhet kan arbeta främjande och förebyggande kan ni vända er till vår processledare/samordnare Nellie Fors Vilminko.

Senast uppdaterad: