Länsövergripande projekt ”En Nollvision för suicid”

Suicid benämns idag som ett folkhälsoproblem som inte har några geografiska skillnader. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är eniga om att det råder ett behov av insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid och har blivit en nationell satsning.

 

Utifrån den nationella satsningen är Kramfors en del av det länsgemensamma projektet ”En nollvision för suicid” som genomförs på regional nivå av Kommunförbundet Västernorrland. Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har tillsammans med Kramfors kommun inrättat en ny tjänst som processledare och samordnare för suicidprevention.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskap om hur man kan rädda liv har inga avgränsningar, det är kunskap som är till för alla

Syftet men denna tjänst är att sprida kunskap om psykisk hälsa, ohälsa och suicid och samordna kunskapshöjande utbildningar inom Kramfors kommun som kan förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Processledare/Suicidsamordnare
Nellie Fors Vilminko
Tel: 0612-870 420
e-post: nellie.forsvilminko@hka.se