Brand

Alla bränder är små till en början och ett tidigt korrekt agerande kan begränsa brandförloppet och minska risken för person och egendomsskador. Viktigt, tänka på att inte utsätta dig själv för fara, du måste bedöma vilka åtgärder du kan vidta. Tänk RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK.

Om du befinner dig i eller utanför en fastighet och observerar en brand, alternativt hör en brandvarnare ljuda kan du agera enligt nedan:

ÖVERBLICKA: Hur identifierar du situationen, ser du några öppna lågor, hör du en brandvarnare tjuta, ser du rök från fastigheten, osv. Om du hör en brandvarnare ljuda, försök lokalisera varifrån ljudet kommer. Om du hittar rätt lägenhet, banka rejält på dörren, öppna upp brevinkastet och ropa in. Ser du rök eller öppna lågor? Känner du röklukt från lägenheten? Vad står det för namn på dörren?

VARNA: Fortsätt att knacka på dörren för att göra eventuella personer uppmärksamma på att det brinner. Om du inte får kontakt med någon person så lämna trapphuset och försök inte bryta upp dörren. Om trapphuset är rökfyllt ska du inte knacka på dörrar så folk börjar utrymma ut i trapphuset. Lämna då istället trapphuset direkt.

LARMA: Ring 112 alternativt använd 112 appen. Berätta lugnt var du befinner dig, vilket telefonnummer du ringer ifrån och vad som inträffat. Svara lugnt på frågorna som SOS operatören ställer. Samtidigt som operatören pratar med dig kommer en annan operatör larma lämpliga resurser.

SLÄCK: Om du har identifierat att det brinner i en lägenhet skall du inte öppna upp dörren till lägenheten eller bryta upp fönster. Risken är då stor att brandförloppet ökar. Om trapphuset inte är rökfyllt kan du använda en handbrandsläckare genom brevinkastet. Möt upp räddningsenheter för att påvisa var det brinner.

Om du själv befinner dig i en lägenhet eller annan bostad och en brand uppstår som du inte kan hantera, lämna då rummet omedelbart och stäng dörren till rummet. Detsamma gäller om du observerar en brand och dörren är öppen, om möjligt stäng dörren. RÖKEN DÖDAR!

Brand i elektronik

Du observerar att det brinner i något föremål. Om branden startar i exempelvis en TV eller liknande och omfattningen inte är större kan du dra ut kontakten och bära ut apparaten utanför fastigheten. Alternativt släcka föremålet och därefter bära ut den.

Brand i kläder

Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt kväva elden.

Om det brinner i någon annans kläder ska du lägga ner personen på marken, använda vatten, en jacka eller brandfilt för att kväva elden. Börja alltid vid huvudet och arbeta dig nedåt. När du tror att elden är släckt, lyft försiktigt upp filten ner mot fötterna.

Brand på spis

Flytta kärlet från spisplattan och kväv elden med ett grytlock eller en brandfilt.

Häll ABSOLUT INTE VATTEN i kastrullen då brandförloppet kommer öka kraftigt och risken finns att branden sprider sig.

Om branden spridit sig till fläkten eller utanför spisen använd en handbrandsläckare. Om du inte kan hantera branden lämna fastigheten och stäng dörren till köket och bostaden. Larma 112.

Soteld

Soteld uppstår oftast på grund utav att man eldat felaktigt. Du upptäcker oftast sotelden genom att höra ett mullrande ljud från skorstenen, samt att du kan se gnistor slå upp ur skorstenen, alternativt att rök kommer ut nedtill. Agera enligt nedan:

Stäng spjället för att minska syretillförseln.

Släck elden i eldstaden försiktigt med hjälp av en pulversläckare.

Öppna spjället och rikta pulversläckarens munstycke upp i rökkanalen och tryck av. Stäng därefter spjället igen.

Ring 112

Fyll askhinken med vatten och lämpa ut den ved som ligger i eldstaden. Bevaka därefter eldstaden tills dess att räddningstjänsten anländer till platsen.

Brand utomhus

ÖVERBLICKA: Bilda dig en uppfattning om vad som brinner. Hur stort område brinner, var brinner det, är någon person eller personer i fara? Om någon befinner sig i direkt fara så försök uppmärksamma personen eller personerna. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge i anslutning till branden skall du försöka förflytta personen till säker plats.

VARNA: I samband med att du lokaliserar att personer kan vara i fara varna, uppmärksamma också andra om det inträffade och ta hjälp av varandra. En av er kan exempelvis larma medan den andra hjälper de som är i fara.

LARMA: Ring 112 alternativt använd 112 appen. Berätta lugnt var du befinner dig, vilket telefonnummer du ringer ifrån och vad som har inträffat. Om det är ett fordon som brinner försök lokalisera registreringsnummer. SOS operatören kommer ställa flertalet frågor till dig samtidigt som en annan operatör larmar räddningsenheter.

SLÄCK: Om du har en handbrandsläckare eller andra hjälpmedel, exempelvis en trädgårdsslang, försök släcka och begränsa branden. Om fordon eller andra föremål befinner sig i direkt anslutning till branden kan man försöka flytta dem för att undvika brandspridning. Tänk på din egen säkerhet innan du vidtar ovan åtgärder. Du ska inte försätta dig själv i fara!

Invänta räddningsenheter och påvisa platsen. Om möjligt kan du också underlätta framkomsten till räddningsenheterna genom att exempelvis få personer att flytta fordon som eventuellt står i vägen.

Senast uppdaterad: