Utrymning med hjälp av räddningstjänst

Utrymning från fönster eller balkong med hjälp av räddningstjänst kan tillgodoräknas som alternativ utrymningsväg för vissa byggnader. Dock måste vissa förutsättningar uppfyllas. Här beskriver vi vilka byggnader detta avses, vilka förutsättningar som måste uppfyllas och var detta kan vara aktuellt inom räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen geografiska område.

Dokumentet är avsedd att komplettera det kommunala handlingsprogrammet och kan ligga som underlag för byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, plan- och bygghandläggare och personer som ska upprätta eller underhålla räddningsvägar och/eller uppställningsplatser.

Dokumentet kan också läsas av allmänheten då innehållet bidrar med viktig information om byggnaders brandskydd och boendens utrymningsmöjligheter.

Riktlinje: Dimensioner av utrymning med hjälp av räddningstjänst Pdf, 1.7 MB.

Senast uppdaterad: