Mental Health First Aid

MHFA, som utvecklats i Australien och som på svenska benämns Första Hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlikt den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och de en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.


Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner: Vuxen, Ungdom och Äldre, och utförs av utbildade instruktörer.

Vuxen- och äldrekursen är båda på tolv timmar medan ungdomskursen är 14 timmar.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Vuxen

Utbildningen kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjlighet att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller till personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan (BLEUS), som motsvarar den fysiska L-ABC. Den lär också ut vart det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Ungdom

Första hjälpen kursen finns med inriktning ungdomar i åldrarna 12-18 år. Ungdomskursen är en 14 timmarskurs avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar t.ex. skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivningen av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomars utveckling, ätstörning och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan (BLEUS) som inriktar sig mot mötet med en ungdom i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Äldre

Versionen av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre bygger även den på det australiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och uppåt. Kursen är en tolvtimmarskurs och behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinson sjukdom, konfusion/delirium samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är som i alla MHFA kurser handlingsplanen (BLEUS) och bemötande av en äldre person med tydliga problem.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har två MHFA-instruktörer som är utbildade via Karolinska Institutet.

Kontakt och bokning

För mer information om pris och bokning, se kontaktinformation samt relaterad information på sidan.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Styrkeledare
Andreas Hägg
e-post: andreas.hagg@hka.se