Vägen till brandman

Som brandman arbetar du både med förebyggande brandskydd och med räddningsarbete vid olyckor. De olycksavhjälpande insatserna kan till exempel innebära att släcka bränder, räddningsinsatser vid trafikolyckor, sanera vid kemolyckor samt dykning vid drunkningstillbud. Det brandförebyggande arbetet görs i samverkan med exempelvis skolor, fastighetsägare och övriga myndigheter.

Sök till utbildningen om Skydd mot olyckor

Utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill arbeta med räddningstjänst och säkerhet i olika former. Utbildningen hålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och leder till examen i säkerhets- och räddningsarbete. Du kan välja att gå utbildningen i Revinge som ligger nära Lund eller på Sandö utanför Kramfors, platsbundet eller på distans. Den ger dig kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter eller företag. För att kunna söka till utbildningen krävs B-körkort, ett dokumenterat konditionstest och intyg om simkunnighet. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Arbeta inom beredskapsorganisationen

Har du ett annat yrke och skulle vilja använda en del av din tid till att öka tryggheten där du bor kan du bli räddningstjänstpersonal i beredskap. Läs mer i avsnitten "Räddningstjänst i beredskap" och "Jobba hos Oss" om du vill veta mer om vad som gäller i just vårt förbund.

Länkar:
Räddningstjänst i Beredskap
Jobba hos Oss

Senast uppdaterad: