Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten kontrollerar att verksamhetsutövaren följer rådande lagstiftning och tillhörande föreskrifter för en säker hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor.


Tillsynen består vanligtvis av en kontroll över vilka rutiner och instruktioner verksamhetsutövaren har angående sin hantering och förvaring. Därefter genomförs en stickprovskontroll över hanteringen och förvaringen. För att tillsynen ska genomföras på ett effektivt sätt är det viktigt att räddningstjänsten under tillsynen träffar en med ingående kunskaper om verksamhetens brandfarliga och explosiva varor samt dess hantering och förvaring, förslagsvis verksamhetens föreståndare.

Räddningstjänsten vill gärna att verksamheten förbereder sig inför tillsynen genom att kontrollera och bland annat ha med sig följande under tillsynen:

  • Gällande tillstånd
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Situationsplan
  • Föreståndarintyg
  • Utbildningsplan för personalen
  • Klassningsplan och explosionsdokument

Senast uppdaterad: