Vår verksamhet

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund som styrs av en förbundsdirektion. Den 1 januari 2005 bildades förbundet och består idag av medlemskommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. I förbundsdirektion sitter förtroendevalda politiker från varje medlemskommun. Förbundsdirektionen fastställer organisationens inriktning och mål. Räddningschefen är genom delegation utsedd att leda organisationens dagliga arbete.


Tillsammans med våra medlemskommuner arbetar vi för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Vår vision är att leda arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns.

Förbundet gör det möjligt att samordna resurser under en gemensam ledning för att öka effektivitet, kvalitet, säkerhet och slagkraft. Den bästa branden eller olyckan är den som inte uppstår och därför är en av räddningstjänstens viktigaste uppgifter att förebygga bränder och olyckor.

Idag är vi omkring 220 medarbetare, varav cirka 150 stycken arbetar inom beredskapsorganisationen.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Räddningschef
Andreas Hoff

Tel: 0612-870 421
e-post: andreas.hoff@hka.se