Kramfors

På brandstationen i Kramfors arbetar både hel- och deltidspersonal. Här finns administration och förbundsledning samt att vårt Inre Befäl är stationerad på heltidsstationen. Här är även en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kemenheter placerad med specialutbildad personal.

Stationskod: 213-4000

Adress:
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Personal:
1 styrkeledare
4 brandmän dagtid, 2 nattetid
1 deltidsbrandman dagtid
2 deltidsbrandmän nattetid och helger
1 Inre befäl

Resurser:
Släckbil
Höjdfordon
Tankbil
Båtar
Ledningsfordon
Kemenhet
Tunnelfläkt
Bandvagn

Senast uppdaterad:

Kontakta

Enhetschef Kramfors
Mikael Lundberg

Tel: 0612-870 401
e-post: mikael.lundberg@hka.se