Finansiell information och styrdokument

Årsredovisningar

Här publiceras förbundets årsredovisningar.

Årsredovisning 2020PDF

Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2017PDF

Våra styrdokument

Förbundsordningen reglerar övergripande förbundets verksamhet och kan jämställas med förbundets lagstiftning. Reglementena är bilagor till förbundsordningen och styr mer i detalj vilka uppgifter och ansvar direktionen och revisorerna har.

Vår verksamhet regleras och styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Enligt lagen ska alla kommuner upprätta ett handlingsprogram för sin verksamhet. Förbundets handlingsprogram är det övergripande styrdokumentet som innehåller prioriteringar och mål för både den förebyggande verksamheten och räddningstjänst. Handlingsprogrammet beslutas av förbundsdirektionen för varje ny mandatperiod.

Verksamhetsplanen utgår från handlingsprogrammet och sammanfattar inriktning och mål för det som ska genomföras i förbundet på årsbasis.

FörbundsordningPDF

DirektionsreglementePDF

RevisionsreglementePDF

Handlingsprogram 2020-2023PDF

Verksamhetsplan 2020PDF

Senast uppdaterad:

Kontakta

Controller
Elin Engqvist
Tel: 0612-870 420
e-post: elin.engqvist@hka.se

Räddningschef
Andreas Hoff

Tel: 0612-870 421
e-post: andreas.hoff@hka.se