Grilla och campa säkert i sommar

Innan ni ger er ut på campingsemester så är det i god tid att tänka på säkerheten. Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt- på några minuter. Det är eran första åtgärd som är viktigt då räddningstjänsten kan ha en bit att köra för att ta sig fram till er.


Minska risken för brand

Om olyckan är framme måste du själv vara beredd på att ingripa för att förhindra brandens spridning. Brandvarnare och gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och brandfilt har du goda möjligheter att förhindra spridning oavsett om det är hos dig eller grannen. Vid uppställning bör man tänka på avståndet till grannarna. Står erat campingfordon eller tält för nära sprider sig branden snabbare. Rekommenderat avstånd mellan två campingfordon eller mellan ett tält och campingfordon bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Som campinggäst är det ditt ansvar att se till att avståndet hålls. Placera även husvagnens dragkrok ut mot vägen, så att den snabbt kan flyttas om brand hos dig eller grannen uppstår.

Hantera gasol rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning?

Om svaret är JA, är det viktigt att ha goda kunskaper om hantering av gasol och vad den kan förorsaka. Gasol är mycket brännbar och explosiv, det tränger även undan syret, så om ett läckage uppstår kan det leda till kvävning.

 • Ha god ventilation i anslutning till utrustningen
 • Kontrollera att slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och åtdragna för att förhindra läckage
 • Gasolflaskan står upp! Gasolflaskor ska aldrig ligga ner för då fungerar inte säkerhetsventilen
 • Placering av gasolflaskan, ej vid brännbart material- minst 60 cm om inte andra instruktioner finns
 • Kontrollera täthet i din gasolanläggning med läckindikator

Allemansrätten och eldningsförbud

Det är inte tillåtet att elda varsomhelst, till exempel i skyddade naturområden. Särskilda regler kan utfärdas vart det är tillåtet att elda och inte, bland annat i nationalparker och naturvårdsreservat. Eldningsförbud kan utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen på grund av att brandrisken är för stor. Information om brandrisken brukar sändas ut på lokalradions nyhetssändningar, lokalpressen men även på kommunens, räddningstjänsten eller länsstyrelsens webbplats. Lokala avvikelser meddelas av kommunen. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du eldar

 • Använd helst ett campingkök
 • Rätt plats! Vid öppen eld bör du elda på ett underlag som består grus eller sandmark. Elda inte på torv, mossa eller mullrik skogsmark. Detta gäller även för engångsgrillar!
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill bergshällar
 • Avgränsa eldhärden genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och håll den liten
 • Se till att det finns vatten att släcka med
 • Tänk på vindriktning så inte gnistor flyger in i skogen eller torrt gräs. Elda inte om det blåser mycket!
 • Använd bara lämpligt bränsle, exempelvis döda grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Levande träd får man inte använda
 • Elda inte sopor, dem ska köras till sopstationen eller återvinningen

Släck så här

 • Låt elden brinna ut helt och hållet
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så elden slocknar, glöd kan gå ner i marken så gräv under askan och se till så all glöd är släckt

Om elden sprider sig

 • Ring räddningstjänsten för hjälp vid larmnummer 112, beskriv vad som hänt och var
 • Ta bort det brännbara materialet som exempelvis ris, kvistar och mossa framför elden
 • Använd ruskor av små grenar eller kvistar för att försöka kväva elden, fördelaktigt är om dessa är blöta. Piska inte på elden för då kan gnistor flyga iväg och antända på annat stället

Senast uppdaterad: