Historia

Ådalskommunerna (Sollefteå, Kramfors och Härnösand) har i sedan tidigt 90-tal i omgångar utrett och förhandlat för att utveckla och finna nya driftsformer för sin räddningstjänstverksamhet.


Idéer om samverkan har dock funnits betydligt längre, se skrivelsen från 1973, där dåvarande länsbrandinspektör Wilhelm Tell redogjorde för ett förslag som inte skiljer sig så mycket från det förbund som finns idag.

Skrivelsen Tell 1973 Pdf, 98.1 kB.

Förverkligandet

En interimistisk direktion tillsattes under 2001 med uppdrag att förverkliga bildandet av ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsten. Politiska diskussioner, förhandlingar och förändringar i verksamhetsledningen innebar att arbetet drog ut på tiden och detta resulterade slutligen i att ett ledningsförbund bildades den 1 januari 2003. Ledningsförbundets uppgift var att leda och utveckla räddningstjänsterna i Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner. Initialt var endast ledningen bestående av räddningschef, vice räddningschef och en brandingenjör anställda av förbundet men målsättningen var att ett "komplett" förbund skulle bildas så snart som möjligt.

Den 1 januari 2005 togs detta steg och förbundet bildades och Wilhelm Tells idé från tidigt 70-tal får betraktas som förverkligad.

Senast uppdaterad: