Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 finns lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.


Detta innebär att fakturor till Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ska skickas elektroniskt istället för i pdf-format eller som pappersfaktura. Leverantörer som redan idag skickar e-faktura behöver inte göra något. För de leverantörer som däremot idag skickar faktura i pappersformat eller pdf-format ska så snart som möjligt övergå till att skicka e-faktura.

Fördelarna med att skicka e-faktura är många. Inga kostnader för papper, kuvert eller porto, fakturan kommer fram snabbare samt att det är miljövänligt.

Olika sätt att skicka e-faktura

Till vår PEPPOL-adress

PEPPOL-adress: 0007:2220001354

Via vår VAN-leverantör Swedbank

E-fakturaadress (org.nr): 2220001354

E-fakturaadress (GLN): 7362220001354

Operatör / VAN-partner: Swedbank (SWEDSESS)

Direktleverans med FTP som kommunikationsmetod

Övrig information

Observera att fakturor måste innehålla fakturareferensen YAMA vilket anges i fakturans referens- eller orderfält. Beställarens namn anges alltid på fakturan.

Frågor kring fakturor (mottagarreferenser, kundnummer mm) ställs till Ylva Åström, se kontaktinformationen på sidan.

Myndigheten för digitalisering (DIGG) har mer information om digitala fakturor på sin hemsida. Se länken till DIGG under relaterad information.

Senast uppdaterad: 12 december 2019

Kontakta

Ekonomi- och löneadministratör
Ylva Åström
Tel: 0612-870 409
e-post: ylva.astrom@hka.se