Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 finns lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.


Detta innebär att fakturor till Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ska skickas elektroniskt istället för i pdf-format eller som pappersfaktura. Leverantörer som redan idag skickar e-faktura behöver inte göra något. För de leverantörer som däremot idag skickar faktura i pappersformat eller pdf-format ska så snart som möjligt övergå till att skicka e-faktura.

Utöver lagkrav finns även en mängd fördelar med att skicka e-faktura. Inga kostnader för papper, kuvert eller porto, fakturan kommer fram snabbare samt att det är miljövänligt.

Skicka e-faktura till oss

E-fakturor skickas i dagsläget till oss via vår VAN-leverantör Swedbank. I första hand ska organisationsnumret användas som e-fakturaadress, i andra hand används GLN-numret. Nedan uppgifter gäller:

E-fakturaadress (organisationsnummer): 2220001354

E-fakturaadress (GLN-nummer): 7362220001353

Operatör / VAN-partner: Swedbank (SWEDSESS)

Övrig information

Observera att fakturor måste innehålla fakturareferensen YAMA vilket anges i fakturans referens- eller orderfält. Beställarens namn anges alltid på fakturan.

Frågor kring fakturor (mottagarreferenser, kundnummer mm) ställs till Ylva Åström, se kontaktinformationen på sidan.

Myndigheten för digitalisering (DIGG) har mer information om digitala fakturor på sin hemsida. Se länken till DIGG under relaterad information.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ekonomi- och löneadministratör
Ylva Åström
Tel: 0612-870 409
e-post: ylva.astrom@hka.se