Brandskydd i radhus

En brand i ett radhus kan sprida sig mycket snabbt. Ofta visar det sig att brandspridning kan ske okontrollerat på vinden, samtidigt som radhusen varit byggda med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget, exempelvis trä. Det byggnadstekniska brandskyddet har visat sig brista i flera fall, vilket medför ett mycket snabbt brandförlopp. Därmed försvåras också räddningstjänstens arbete vid en insats.


Grundkravet i svensk bygglagstiftning inom brandskydd i Sverige är att det ska ta minst 60 minuter för en brand att sprida sig mellan två lägenheter. Ofta är radhusen konstruerade på ett sätt där vindsbjälklaget är tänkt att stå emot 30 minuters brand underifrån. Detsamma gäller för den avskiljande väggen på vinden mellan lägenheterna. Det vill säga totalt 60 minuters brand. I radhus med brister i brandskyddet och där brandavskiljningen mellan lägenheterna är försvagad eller obefintlig uppe på vinden kan en brand sprida sig mellan lägenheter mycket snabbare än så och påverka hela radhuslängan. Därför är det möjligt för en brand att sprida sig till övriga lägenheter via vinden mycket snabbare än 60 minuter.

Fastighetsägaren är ansvarig

Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, på fastighetsägaren. Du som fastighetsägare ska alltså se över brandskyddet i ditt radhus och åtgärda eventuella brister. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen rekommenderar dig som fastighetsägare att se över hur brandavskiljningen mellan era radhuslägenheter är utförd och om det finns några brister. Att åtgärda bristerna behöver inte vara så kostsamt i förhållande till konsekvenserna om det börjar brinna. Ett tips är att gå ihop med grannarna eller om det finns en förening. Åtgärderna ska göras av en fackman.

Brandvarnare

Det är ett lagkrav på att det ska finnas brandvarnare i varje radhuslägenhet för att möjliggöra tidig detektion och varning om det börjar brinna. Installera gärna en brandvarnare på vinden som är sammankopplade med övriga brandvarnare i radhuset för att förbättra brandskyddet ytterligare. Sannolikheten att upptäcka en brand som spridits till vinden ökar och de personer som befinner sig i radhuset blir varnade.

Senast uppdaterad: