Egen sotning

Egensotning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man kunna styrka tillräcklig kunskap om att utförandet kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen utförs av Räddningstjänstens instruktörer i Brandskyddsföreningen Västernorrlands regi.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att uppfylla kommunens medgivande om att sota själv. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna ett intyg.

Utbildningen innehåller följande delmoment:

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning

Målgrupp

De personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Plats

På någon av Räddningstjänstens heltidsstationer i Sollefteå, Kramfors eller Härnösand.

Tidsåtgång

Kursen omfattar tre timmar.

Kostnad

Se aktuell prislista under relaterad information.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning, se kontaktinformationen på sidan.

Senast uppdaterad: