Aktuellt inom Räddningstjänsten

 • Ny blankett för hygges-/naturvårdsbränningar Räddningstjänsten har skapat en ny blankett som tydliggör vad räddningstjänsten önskar för uppgifter av skogsägaren inför en planerad hygges-/naturvårdsbränning.
 • Vi söker nu en HR-generalist! Är du en person som är intresserad att utveckla arbetsmiljö, stödja i personalfrågor, gillar att anta nya utmaningar i en liten organisation samt gillar att inneha en aktiv roll i en organisations övergripande utveckling? Då är denna tjänst något för dig!
 • Ny föreskrift för hantering av brandfarliga varor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har flera föreskrifter om
  brandfarliga vätskor. Föreskrifterna ställer bland annat krav på hur anläggningar
  med brandfarliga vätskor ska utformas samt på hantering, förvaring och placering
  av både vätskorna som sådana och av anordningar för hantering av brandfarliga
  vätskor.

Senaste larmen i Västernorrland


Observera att informationen kommer i ett automatiskt flöde direkt från SOS Alarm, utan redaktionell bearbetning av Räddningstjänsten
Höga Kusten – Ådalen.

Informationen är filtrerad ur sekretessynpunkt vilket betyder att det finns händelser som ej publiceras här, exempelvis sjukvårdslarm (IVPA).
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!

 

Vi är Räddningstjänsten i Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun.