Aktuellt inom Räddningstjänsten

  • Förnyade vädervarningar SMHI kommer att förnya sitt vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. De nuvarande klasserna 1, 2 och 3 utgår och ersätts istället med gul, orange och röd varning. Den 27 april 2021 planerar SMHI att det förnyade vädervarningssystemet ska användas.
  • Brandmännens cancerfond Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer.
  • Klass 3-varning om snöfall Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen vill vidareförmedla SMHI:s varning om klass 3-varningen om snöfall i Västernorrland samt informera om våra förrberedelser.

Senaste larmen


Observera att informationen kommer i ett automatiskt flöde direkt från SOS Alarm, utan redaktionell bearbetning av Räddningstjänsten
Höga Kusten – Ådalen.

Informationen är filtrerad ur sekretessynpunkt vilket betyder att det finns händelser som ej publiceras här, exempelvis sjukvårdslarm (IVPA).

0

genomförda tillsyner under 2021
(Mål för 2021 är 70)

0

medborgare utbildade under 2021
(Mål för 2021 är 8 000)

0

barn och ungdomar har träffats under 2021
(Mål för 2021 är minst 1 000)

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!

 

Vi är Räddningstjänsten i Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun.