Aktuellt inom Räddningstjänsten

  • Utbildning för dig som leder barn och unga Barn och unga behöver trygga vuxna som lyssnar. I Sverige är mer än hälften av alla unga medlemmar i någon förening och det finns ungefär en miljon barn- och ungdomsledare. För många unga utgör ledarna en extra vuxen person utanför familjen som de litar på och som kan lyssna.
  • Utbildning "Livsviktiga snack" för vuxna Tillsammans med Suicid Zero och Region Västernorrland erbjuder Kramfors kommun i samarbete med Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen föreläsningen Livsviktiga snack.
  • Ny riktlinje angående utrymning med hjälp av räddningstjänst Räddningstjänsten har upprättat en ritklinje kring dimensionering av utrymning med hjälp av räddningstjänst. Riktlinjen syftar till att beskriva vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att en utrymning ska kunna genomföras med hjälp av räddningstjänsten.

Senaste larmen i Västernorrland


Observera att informationen kommer i ett automatiskt flöde direkt från SOS Alarm, utan redaktionell bearbetning av Räddningstjänsten
Höga Kusten – Ådalen.

Informationen är filtrerad ur sekretessynpunkt vilket betyder att det finns händelser som ej publiceras här, exempelvis sjukvårdslarm (IVPA).
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!

 

Vi är Räddningstjänsten i Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun.