Lysrör

Blinkande lysrör

Få känner till att lysrör som blinkar och glödande lysrör kan ge upphov till en brand.

 

Anledningen till att brand kan uppstå, är att komponenterna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör inte byts ut i tid. Dessutom åldras de elektriska delarna i armaturerna på ett okontrollerat sätt med utbrända lysrör. Kanske med en brand som följd vid ett senare tillfälle.

Tänk på följande för att undvika brand i lysrör:

  • Släck armaturen när du inte befinner dig i rummet
  • Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande och/eller har glödande lysrörsändar. Byt även glimtändaren, eftersom den har lika lång livslängd som lysröret. Blinkningarna kan fortsätta eller återkomma snart igen om du inte gör det
  • Om du inte har nya lysrör hemma – ta bort det gamla lysröret eller glimtändaren och behåll armaturen släckt tills du skaffat nya lysrör och glimtändare
  • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör. Då undviker du att de börjar blinka

Installera bryttändare/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök. De har ofta samma livslängd som armaturen.

Senast uppdaterad: