Elda i det fria

Tänk alltid på att kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du eldar eller grillar. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens hemsida. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4.


Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt. Det är stor risk för dålig förbränning och att det bildas eller frigörs andra hälsofarliga ämnen, t ex dioxiner och giftiga metaller. Större mängder papper ska
du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner och kan vålla brand.

Trädgårdsavfall i mindre mängder är tillåtet att elda på egen tomt. Du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Viktigt är att rök, lukt och sotflagor från eldningen inte stör närboende.

Kontakta din kommun för att ta reda på vilka ytterligare regler som gäller. Under relaterad information finns länkar till medlemskommunernas regler om att elda i det fria och eldningsförbud.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs.

Tänk också på att elda på underlag som grus eller sandmark så inte elden riskerar att sprida sig. Elda inte på torvmark, mossa eller nära myrstackar och stubbar då detta lätt sprider branden. Risken för brand är även stor i jordig skogsmark. Där kan elden pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp.

  • Eldar du för matlagning är oftast fältkök säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, eftersom gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.
  • Runt eldstaden bör du göra en avgränsning med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så att elden håller sig liten.
  • Elda inte sopor.
  • Ta grenar, kvistar och kottar som bränsle till elden, men lämna levande träd ifred.
  • Ha tillgång till vatten att släcka elden med om den skulle sprida sig.

Hur släcker jag elden?

  • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid 112 och försök att hejda elden i vindriktningen. Ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca en meter i toppen är bra att använda, helst blöta. Piska med små slag, då undviker du att gnistor flyger omkring. Sopa även in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Släck helst med vatten!

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobilapp som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.

Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Under relaterad information finns mer information om appen.

Senast uppdaterad: 17 december 2019