Laddstationer för elfordon

Den tekniska utvecklingen i samhället går framåt och elfordon blir allt vanligare i samhället. Elfordon använder sig vanlitgvis av litiumjonbatterier då batterierna laddas snabbare, håller längre och har högre energitäthet än traditionell batteriteknik. Olyckor med elfordon med litiumjonbatterier bidrar dock till andra risker för allmänheten och räddningstjänsten än olyckor med fossildrivna fordon.

 

Under normal användning är litiumjonbatterier inte farligare än alkaliska batterier och det finns ingen grund idag för att elfordon skulle vara mer brandfarliga än fossildrivna fordon. Det som skiljer dem åt är vilka risker som uppstår när olyckan är framme. När batterierna skadas, utsätts för höga temperaturer eller på annat sätt används felaktigt kan detta leda till andra risker än vad räddningstjänsten är vana vid. När litiumjonbatterier börjar brinna kan farliga ämnen såsom väteflourid avges. Väteflourid har en hög toxicitet och kan tränga igenom brandmäns larmställ.

En annan riskfaktor är den process som kallas termisk rusning. Termisk rusning innebär att temperaturen hos cellerna i batterierna ökar okontrollerat och skapar en dominoeffekt från cell till cell där en stor mängd energi frigörs. När väl termisk rusning har påbörjats är det en utmaning för räddningstjänsten att släcka en sådan brand då det krävs att nedkylningen fortgår en längre period eftersom det finns en risk att battierna kan återantända. Termisk rusning kan börja av en rad olika anledningar, t.ex. av mekanisk, elektrisk och termisk påverkan.

Hur förebygger vi dessa risker?

Om litiumjonbatterierna används under normala förhållanden, laddas enligt leverantörens instruktioner samt att laddstationer är utförda enligt gällande standarder och föreskrifter har vi förebyggt de flesta av riskerna. Eläskerhetsverket är en mydighet vars uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Myndigheten ansvarar för att upprätta standarder och föreskrifter för t.ex. laddstationer för elfordon och har annan information om vad du bör tänka på vid laddning av ditt elfordon.

Räddningstjänsten har kommit ut med rekommendationer om hur vi ser på placering av laddstationer för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser om olyckan ändå skulle vara framme. Rekommendationerna finns att finna under Relaterad information.

Senast uppdaterad: