Hjärt- och lungräddning (HLR)

Denna utbildning är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp. Vi utbildar i såväl HLR för vuxna som för barn.

Innehåll

På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Deltagaren får de kunskaper som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

Utbildningen innehåller följande delmoment:

  • Andningskontroll
  • Medvetslöshet
  • Larma 112
  • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
  • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
  • Starta och ansluta hjärtstartaren
  • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
  • Hur man ska agera vid luftvägsstopp

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment. Varje deltagare får ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till den breda allmänheten då kunskap om HLR behövs både på arbetsplatsen, i hemmet samt ute i samhället. Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Plats

På någon av Räddningstjänstens brandstationer eller på ert företag.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

12 personer (HLR Vuxna), 10 peroner (HLR Barn).

Tidsåtgång

Cirka två-tre timmar, beroende på antalet deltagare.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Utbildningen bör repeteras vartannat år.

Kostnad

Se aktuell prislista under relaterad information.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning, se kontaktinformationen på sidan.

Övrigt

Fika ingår i kursavgiften om utbildningen genomförs hos oss.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ansvarig Härnösand
Pär Nyberg
e-post: par.nyberg@hka.se

Ansvarig Sollefteå
Jonas Kårén
e-post: jonas.karen@hka.se

Ansvarig Kramfors
Andreas Hägg
e-post: andreas.hagg@hka.se