Trapphus

Om du bor i flerfamiljshus är det viktigt att du tänker på att skydda både dig själv och dina grannar från brand.

Stoppa branden

För att förhindra anlagda bränder så ska trapphuset ska vara fritt från exempelvis tidningar, kartonger och barnvagnar. Om en brand börjar så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Ställ alltid dina saker inne i den egna lägenheten eller ett förråd. Låsta dörrar till källare och vind minskar också risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset

Trapphuset ska vara fritt från saker så att du och andra lätt kan ta sig ut om det uppstår en brand. Ambulans och räddningstjänst behöver också komma fram för att hjälpa vid brand eller sjukdom.

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten

Om det brinner hos någon annan och trapphuset är rökfyllt så ska du stanna i din lägenhet. Vanligtvis är lägenheter byggda för att stå emot en brand i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

Senast uppdaterad: