Elda rätt i hemmet

En brasa i hemmet har länge varit en samlingspunkt i många hem. Brasan ger värme och en mysig stämning under kvällarna. Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har du en säker och relativt miljövänlig värmekälla.

Även om en brasa bidrar till en trevlig stämning och samlingsplats i hemmet kan felaktig eldning och brister i anläggningarna leda till bränder. Under 2019 larmades räddningstjänsten till 13 stycken eldstadsrelaterade bränder. Orsakerna till bränderna kan härledas till mänskliga handlingar samt fel i eldstäderna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har upprättat en informationsfolder som bland annat behandlar de vanligaste orsakerna till eldstadsrelaterade bränder, vad som är viktigt att tänka på vid eldning, syfte med sotning och brandskyddskontroller. Informationsfoldern "Umgås och trivs framför brasan" finns under relaterade länkar.

Räddningstjänsten rekommenderar att personer med eldstäder i våra medlemskommuner följer de råd, anvisningar och frister som finns för era eldstäder. Våra sotningsdistrikt utför ett viktigt uppdrag att minska antalet eldstadsrelaterade bränder genom att utföra sotning och brandskyddskontroller, dock ligger ansvaret för en säker eldning i hemmet på den som äger eldstaden. Vill du veta mer om sotning inom våra kommuner kan ni läsa detta under Sotning.

Senast uppdaterad: