Nyheter

Filter:
 • 2020-03-30

  Ekonomiskt kan vi konstatera att vi landar i ett stort ekonomiskt överskott 2019. Detta förklaras främst av att pensionskostnaderna har blivit betydlig lägre än budgeterat men även av lägre kostnader för bland annat semesterlöner samt något ökade intäkter.

 • 2020-03-25

  Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och den prioriteras före övrig verksamhet hos oss just nu. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och inom samhället.

 • 2020-03-09

  Räddningstjänsten HKÅ vill öka brandkunskapen bland barn och ungdomar. Vi erbjuder utbildning för eleverna i årskurs 2, 5 och 8. En instruktör kommer ut till skolan och pratar om brand och hur man ska agera när olyckan är framme, m.m.

 • 2020-02-11

  Den 7:e februari genomförde Räddningstjänsten tillsammans med Försvarsmakten, polis, ambulans och region Västernorrland en masskadeövning i hamnen i Härnösand. Skademarkörerna var hemvärnspersonal ur Västernorrlandsgruppen.

 • 2020-01-22

  Under onsdagen (22/2) begärdes förstärkning från Åseles räddningstjänst av MSB:s kemenhet.

 • 2019-12-19

  Under veckan anlände den nya hävaren till heltidsstationen i Härnösand.

 • 2019-12-16

  Välkommen till Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens nya hemsida!

 • 2019-12-04

  Under vecka 49 och 50 pågår en preparandutbildning på heltidsstationerna i Kramfors och Sollefteå. Sju personer från våra tre kommuner får lära sig yrket från grunden i det första steget för att kunna jobba som deltidsbrandmän.

 • 2020-03-30 11.32 Årsredovisning 2019 Ekonomiskt kan vi konstatera att vi landar i ett stort ekonomiskt överskott 2019. Detta förklaras främst av att pensionskostnaderna har blivit betydlig lägre än budgeterat men även av lägre kostnader för bland annat semesterlöner samt något ökade intäkter. Läs mer
 • 2020-03-25 14.37 Med anledning av Coronaviruset Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och den prioriteras före övrig verksamhet hos oss just nu. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och inom samhället. Läs mer
 • 2020-03-09 13.57 Skolutbildningar Räddningstjänsten HKÅ vill öka brandkunskapen bland barn och ungdomar. Vi erbjuder utbildning för eleverna i årskurs 2, 5 och 8. En instruktör kommer ut till skolan och pratar om brand och hur man ska agera när olyckan är framme, m.m. Läs mer