Nyheter

Filter:
 • 2020-10-30

  Under veckan 42 och 43 genomförde vi de årliga övningsdagarna för vår RIB-personal i Junsele, Ramsele, Näsåker, Nyland, Ullånger och Nordingrå.

 • 2020-10-29

  Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lagen om skydd mot olyckor. Förslagen till lagförändringar baseras på olika utredningar som utfördes efter skogsbranden i Västmanland 2014 och 2018:s skogsbränder.

 • 2020-09-02

  Den första tisdagen i september anordnades den årligen nationella "Brandman på jobbet-dagen". Dagen syftade till att hylla och uppmärksamma landets deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare.

 • 2020-06-12

  Idag den 12/6 från kl 12.00 fram till kvällen kommer SCA utföra naturvårdsbränningar i närheten av väg 331 i Åkroken, Graninge. Detta kan eventuellt innebära att brandrök kommer synas i och omkring området.

 • 2020-06-07

  Inskolningsveckan för våra sommarvikarier som pågått under v.23 är nu över och de kliver nu in och jobbar skift på heltidsstationerna i Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

 • 2020-06-03

  Under v.23 skolar vi in våra blivande sommarvikarier som ska jobba på heltidsstationerna i Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

 • 2020-05-15

  9 av 10 som drunknar saknar flytväst. Det borde vi kunna ändra på - så Wear it Sweden!

 • 2020-05-08

  Den 7/5 invigdes den nya brandstationen i Nyland vilket innebär att Nylandsstyrkan återigen utgår från centrala Nyland.

 • 2020-04-15

  Valborgsmässofirandet närmar sig och för att få en så trevlig och säker Valborg som möjligt vill räddningstjänsten och polismyndigheten informera om vilka regler som gäller kring eldning och hantering av fyrverkerier.

 • 2020-03-30

  Ekonomiskt kan vi konstatera att vi landar i ett stort ekonomiskt överskott 2019. Detta förklaras främst av att pensionskostnaderna har blivit betydlig lägre än budgeterat men även av lägre kostnader för bland annat semesterlöner samt något ökade intäkter.

 • 2020-03-25

  Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och den prioriteras före övrig verksamhet hos oss just nu. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och inom samhället.

 • 2020-03-09

  Räddningstjänsten HKÅ vill öka brandkunskapen bland barn och ungdomar. Vi erbjuder utbildning för eleverna i årskurs 2, 5 och 8. En instruktör kommer ut till skolan och pratar om brand och hur man ska agera när olyckan är framme, m.m.

 • 2020-02-11

  Den 7:e februari genomförde Räddningstjänsten tillsammans med Försvarsmakten, polis, ambulans och region Västernorrland en masskadeövning i hamnen i Härnösand. Skademarkörerna var hemvärnspersonal ur Västernorrlandsgruppen.

 • 2020-01-22

  Under onsdagen (22/2) begärdes förstärkning från Åseles räddningstjänst av MSB:s kemenhet.

 • 2019-12-19

  Under veckan anlände den nya hävaren till heltidsstationen i Härnösand.

 • 2019-12-16

  Välkommen till Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens nya hemsida!

 • 2019-12-04

  Under vecka 49 och 50 pågår en preparandutbildning på heltidsstationerna i Kramfors och Sollefteå. Sju personer från våra tre kommuner får lära sig yrket från grunden i det första steget för att kunna jobba som deltidsbrandmän.

 • Övningsdag på Sandö Under veckan 42 och 43 genomförde vi de årliga övningsdagarna för vår RIB-personal i Junsele, Ramsele, Näsåker, Nyland, Ullånger och Nordingrå.
 • Förändringar i lagen om skydd mot olyckor Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lagen om skydd mot olyckor. Förslagen till lagförändringar baseras på olika utredningar som utfördes efter skogsbranden i Västmanland 2014 och 2018:s skogsbränder.
 • Brandman på jobbet - dagen Den första tisdagen i september anordnades den årligen nationella "Brandman på jobbet-dagen". Dagen syftade till att hylla och uppmärksamma landets deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare.