Masskadeövning i Härnösand

Den 7:e februari genomförde Räddningstjänsten tillsammans med Försvarsmakten, polis, ambulans och region Västernorrland en masskadeövning i hamnen i Härnösand. Skademarkörerna var hemvärnspersonal ur Västernorrlandsgruppen.

De svårast skadade personerna transporterades till Försvarsmaktens kirurgitropp som stod beredda att ta emot. Kirurgitroppen ingår i Första- och Andra sjukhuskompaniet och är Försvarsmaktens mest kvalificerade sjukvårdsförband. Kirurgitroppen har personal och utrustning som är dimensionerad för att vara en rörlig mindre kirurgisk enhet.

Samtliga deltagare var nöjda vid efterföljande erfarenhetsutbyte och tyckte det var en värdefull övning.

Publicerad: