Skolutbildningar

Räddningstjänsten HKÅ vill öka brandkunskapen bland barn och ungdomar. Vi erbjuder utbildning för eleverna i årskurs 2, 5 och 8. En instruktör kommer ut till skolan och pratar om brand och hur man ska agera när olyckan är framme, m.m.

Årskurs 2: under kursen får eleverna bl.a. lära sig om brandförlopp, hur man ska agera på ett säkert sätt, (vikten av att inte gömma sig, tillkalla hjälp av vuxen). Kursen innehåller även allmänsäkerhet så som användandet av hjälm och flytväst.

Årskurs 5: kursen liknar den för årskurs 2 men här får eleverna lära sig att agera vid brand (rädda, varna, larma, släck). Detta inkluderar bland annat handbrandsläckare, hur man förhindrar att eld sprider sig, m.m.

Årskurs 8: kursen handlar om anlagd brand, om hur fruktansvärda konsekvenserna kan bli. Vikten av att agera och arbeta gemensamt för en tryggare skola samt allas välmående.

Läs mer om våra utbildningar för barn och ungdomar.

Publicerad: