Med anledning av Coronaviruset

Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och den prioriteras före övrig verksamhet hos oss just nu. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och inom samhället.

Det innebär att vi för tillfället inte bedriver några servicearbeten av handbrandsläckare i medlemskommunernas verksamheter, utför inga externa utbildningar och har begränsad myndighetsutövning i form av exempelvis färre tillsyner. Vi skjuter fram de tillsyner som inte är absolut nödvändiga. Övrig förebyggande verksamhet som tillståndsgivning, rådgivning, information, sotning och brandskyddskontroll pågår tillsvidare som vanligt.

Internt har vi även minskat medverkan vid förbundsgemensamma övningstillfällen för vår personal där många personer från olika stationer annars skulle ha träffats. Vi har även justerat våra larmrutiner, t ex. vid automatiska brandlarm. Efter beslut från Region Västernorrland larmas vi inte på IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans) tills smittspridningsläget förändras. Naturligtvis uppmanar vi även alla till extra god handhygien.

Vi följer utvecklingen, deltar i regional samverkan via telekonferenser och har regelbundna möten i en gemensam stab tillsammans med räddningstjänsten Medelpad där även räddningstjänsten Örnsköldsvik finns representerade.

Gemensam för alla tre räddningstjänster är att det införts besöksförbud för utomstående på samtliga brandstationer tillsvidare.

Ta hand om er!!

Publicerad: