Valborgsmässofirande

Valborgsmässofirandet närmar sig och för att få en så trevlig och säker Valborg som möjligt vill räddningstjänsten och polismyndigheten informera om vilka regler som gäller kring eldning och hantering av fyrverkerier.

Att tänka på innan du tänder din majbrasa

Just nu är risken för gräsbrand hög, fjolårsgräset är mycket torrt. Det är därför viktigt att du är extra försiktig om du vill tända en egen majbrasa. Här kommer några tips inför Valborg:

 • Du eldar på eget ansvar.
 • Vänta till kvällen innan du tänder din majbrasa. Då är brandrisken inte lika hög.
 • Tänk på vart du placerar din majbrasa, gärna på grus eller naturjord.
 • Se till att du har bra släckutrustning. Vattna rikligt runt om.
 • Vinden ska enligt väderleksprognosen tillta under fredagen. Var därför extra noga med att bevaka elden tills den är helt släckt.
 • I appen BRANDRISK Ute och på SMHI:s hemsida kan du hålla dig uppdaterad om brandrisken.
 • Håll också koll på räddningstjänstens och din kommuns hemsida. Prognosen kan ändras snabbt och vi kan behöva gå ut med ny information.
 • Kolla med din hemkommun vilka regler som gäller vid eldning.
 • Glöm inte Folkhälsomyndighetens råd också om att avstå arrangemang där många samlas.

Tillstånd krävs vid eldning på offentlig plats

Det här gäller om du tänker ordna en eld eller använda dig av fyrverkerier på allmän plats. Med offentlig plats avses främst allmänna vägar samt platser som i detaljplaner redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

 • Sök tillstånd hos polisen (ordningslagen 1993:1617) om du vill elda på offentlig och allmän plats.
 • All eldning sker under eget ansvar.
 • Den som är ansvarig för eldning ska ha koll på att säkerhetsåtgärderna följs.
 • Placera bålet minst 75 meter från byggnader och inte under telefonledningar eller liknande.
 • Håll koll på vilket håll vinden blåser. Vi avråder från all eldning vid stark vind eller när marken är för torr.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Röken från bålet får inte driva in över bostäder och vägar.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning.
 • Se till att ha utrustning så att du kan släcka elden om den sprider sig.
 • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldning har skett.

Tips runt fyrverkerier

Avfyrandet av fyrverkeripjäser är en av de vanligaste orsakerna till bränder utomhus på Valborgsmässoafton. Tänk därför på att skjuta ditt fyrverkeri på lämplig plats så att du förhindrar olyckor. Vid torrt väder är risken för gräsbränder stor. Exempel på olämpliga ställen är ytor med torrt gräs eller annan brännbar vegetation, upplag med brännbart material samt intill byggnader.

Läs mer om fyrverkerier på dinsäkerhet.se - "Så skjuter du fyrverkerier" Länk till annan webbplats.

Kontakta din kommun

Kontakta din kommun eller håll dig uppdaterad på kommunernas hemsidor och sociala medier för att ta reda på vilka ytterligare regler som gäller i just din kommun. Nedan finns länkar till medlemskommunernas regler om att elda utomhus:

Härnösand kommuns regler om eldning. Länk till annan webbplats.

Sollefteå kommuns regler om eldning. Länk till annan webbplats.

Kramfors kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att elda i det fria på vår hemsida.

Ta hand om varandra – men på avstånd!

Trevlig Valborg!

Publicerad: