Brandman på jobbet - dagen

Den första tisdagen i september anordnades den årligen nationella "Brandman på jobbet-dagen". Dagen syftade till att hylla och uppmärksamma landets deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare.

Under den första tisdagen i september uppmärksammade vi våra deltidsanställda brandmän. Många av dem kunde ses iklädda arbetskläder ifrån räddningstjänsten under dagen, ett sätt att visa vart våra deltidsbrandmän finns i vardagen. Vi besökte ett stort antal ordinarie arbetsgivare och delade ut en gåva som tack för att de låter sin personal arbeta som deltidsbrandmän hos oss och på så sätt hjälper oss att hålla en god beredskap i våra kommuner.

På bilderna syns några av våra deltidsbrandmän och deras ordinarie arbetsgivare som en summering av dagen.

Publicerad: