Förändringar i lagen om skydd mot olyckor

Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lagen om skydd mot olyckor. Förslagen till lagförändringar baseras på olika utredningar som utfördes efter skogsbranden i Västmanland 2014 och 2018:s skogsbränder.

Syftet med lagförändringarna är att landets kommunala räddningstjänster ska på ett mer effektivt och samstämt sätt kunna hantera framtida utmaningar, t.ex. skogsbränder.

Ändringarna innebär bland annat

  • statens och kommuners styrning av verksamheterna ska förstärkas och utvecklas
  • samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
  • kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas
  • tillsynen av och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela externa resurser på nationell nivå.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.

Läs mer om lagförändringarna och Försvarsutskottets betänkande Länk till annan webbplats.

Publicerad: