Brandmännens cancerfond

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer.

Brandmännens cancerfond arbetar med att:

  • Förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till arbetet som räddningspersonal.
  • Utveckla metoder, teknik och utrustning som minskar risken att utsättas för farliga ämnen.
  • Bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer.

Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska.

Läs mer angående brandmännens cancerfond på https://brandmannenscancerfond.se/hem/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: