Förnyade vädervarningar

SMHI kommer att förnya sitt vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. De nuvarande klasserna 1, 2 och 3 utgår och ersätts istället med gul, orange och röd varning. Den 27 april 2021 planerar SMHI att det förnyade vädervarningssystemet ska användas.

Det nya vädervarningssystemet kommer att använda sig av mer regionalt anpassade varningar som kommer att baseras på vad vädervarningen kan ge för konsekvenser regionalt. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret. Idag används samma bestämda varningsgränser som kan ge olika konsekvenser nationellt, t.ex. kan en snöfallsvarning i Norrlands inland ge mindre konsekvenser än samma varning i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Vad ska du göra vid de olika varningarna:

Gul: Ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder, framförallt i utsatta områden.

Orange: Undvik att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling.

Röd: Avstå helt från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling.

Publicerad: