Nya tjänster annonseras!

Räddningstjänsten annonserar nu två tjänster, brandinspektör och brandingenjör, till vår processavdelning.

Som brandinspektör inom räddningstjänsten är ditt främsta ansvar att arbeta med att minska antalet olyckor i våra tre medlemskommuner samt att utveckling av vår operativa förmåga. Brandinspektör kan också ha en operativ roll inom förbundet som insatsledare. Arbetet erbjuder därför en bra blandning av arbete inom det förebyggande och det operativa.

Som brandingenjör har du liknande uppgifter och ansvar som brandinspektörer, dock får brandingenjörer med sina kunskaper inom byggnadstekniskt brandskydd och riskanalys ansvara för mer komplicerade ärenden inom förbundet. Operativ roll som insatsledare kan bli aktuellt.

Publicerad: