Ny riktlinje angående utrymning med hjälp av räddningstjänst

Räddningstjänsten har upprättat en ritklinje kring dimensionering av utrymning med hjälp av räddningstjänst. Riktlinjen syftar till att beskriva vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att en utrymning ska kunna genomföras med hjälp av räddningstjänsten.

Riktlinjen riktar sig till flera målgrupper, såsom byggherrar, brandkonsulter, förvaltare m.m. men kan även läsas av allmänheten för att sprida kunskaper om byggnaders brandskydd och boendens utrymningsmöjligheter.

Publicerad: