Info om projektet CIP

Räddningstjänsten Höga- Kusten Ådalen håller på att starta upp CIP (Civil insatsperson) på Hemsön och Lungön, projektet kommer bli klart innan sommaren.

Så småningom kommer fler orter att erbjudas att vara en del av CIP.

Vad är en Civil Insatsperson

En Civil Insatsperson väljer själv om hen har möjlighet att bistå med sin hjälp vid en inträffad händelse. Den Civila Insatspersonen jobbar på samma sätt som om hen skulle ”råka” komma först på t.ex en trafikolycka, i att göra en insats innan räddningstjänst eller ambulans kommer till platsen. Man är bara en medmänniska med en utbildning (CIP). Skillnaden är att personen får via ett SMS vetskap om att det inträffat en olycka eller en brand på sin ö eller i sin ort.

Bakgrund till uppstarten av CIP

Normalt tar det längre tid innan samhällets räddningsstyrkor når landsbygden, Hemsön/Lungön ser räddningstjänsten som prioriterade områden att starta upp Civil Insatsperson på. Konceptet grundar sig på den vetskapen om att flertalet olyckorna sker på landsbygden. Räddningstjänsten kommer erbjuda kostnadsfri utbildning för den som väljer att göra en insats för ön/orten och dess befolkning.

Räddningstjänsten har utfört en utbildningsdag på Hemsön 7/5. Då utbildades 26 st ”CIP:are” i sjukvård, HLR, DHLR, trafikolycka samt vattenlivräddning praktik.

Nästa datum för utbildning som räddningstjänsten kommer hålla i för Hemsö-/Lungöborna som anslutit sig till att bli ”CIP:are” är 24/5. Utbildningen kommer att bland annat innehålla brandutbildning, skogsbrand, gräsbrand och vattenlivräddning teori.

Publicerad: