Årsredovisning 2019

Ekonomiskt kan vi konstatera att vi landar i ett stort ekonomiskt överskott 2019. Detta förklaras främst av att pensionskostnaderna har blivit betydlig lägre än budgeterat men även av lägre kostnader för bland annat semesterlöner samt något ökade intäkter.

I övrigt har vi uppnått tre av våra fyra verksamhetsmål och alla våra finansiella mål. Detta är ett resultat av vår duktiga och engagerade personals hårda arbete, där vi träffat en stor mängd människor i olika utbildning- och informationsaktiviteter (ca 6 600 st.) och på olika sätt bidragit till att höja allmänhetens kunskap och beredskap för olyckor. Detta är något som görs parallellt med att vi hanterar de insatser som vi ställs inför med god kvalitet.

Vi går in i det nya decenniet med god tillförsikt, där vi kommer att arbeta för att bli bättre både i vårt operativa och förebyggande arbete!

Årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen den 27 :e mars 2020 och finns att läsa på sidan om finansiell information och styrdokument Pdf, 2.1 MB..

Publicerad: