Utbildning för dig som leder barn och unga

Barn och unga behöver trygga vuxna som lyssnar. I Sverige är mer än hälften av alla unga medlemmar i någon förening och det finns ungefär en miljon barn- och ungdomsledare. För många unga utgör ledarna en extra vuxen person utanför familjen som de litar på och som kan lyssna.

Ledare som lyssnar är en kostnadsfri utbildning som Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen och Kultur- och fritidsenheten, Kramfors kommun erbjuder dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig om psykisk hälsa, hur du kan upptäcka och stötta barn som mår dåligt psykiskt och hur den psykiska hälsan kan stärkas.

Anmälningsdatumet går ut 12/5 så det är snabba ryck!

När: Torsdag 19/5 kl. 18.30-20.30
Plats: Hotell Kramm

Publicerad: